Associació sense ànim de lucre integrada per persones de diferents disciplines dins el camp de la creació.
Vol ser un espai d’unió i trobada per tal d’establir una xarxa de contactes i relacions.

De la pronuncia garrotxina de l’era. És el buit entre elements i edificis i, per tant, la seva importància depèn de la importància dels elements que l’envolten. És el lloc més ventilat i assolellat del mas. De forma circular, és un espai de recepció, treball i distribució de tasques però a la vegada serveix per seure i descansar, combinant així el seu caràcter feiner amb l’oci i la vida quotidiana

Què fem?

· Participem i organitzem fires, mercats i activitats que promoguin els nostres valors.
· Impulsem la dignificació de l’art i el treball artesà, de proximitat, ètic, sostenible i creatiu.
· Connectem disciplines i intercanviem valors, creant nous projectes i experiències.
· Promovem el pensament i compartim el coneixement
· Fem xarxa i ens connectem amb altres entitats per sumar forces i compartir experiències.
· Contribuïm activament a la dinamització social i cultural, la transformació dels nostres barris i ciutats, fent comunitat i promovent els intercanvis.

Objectius

· Volem una societat més conscient i protagonista de la seva transformació.
· Promoure: Creativitat · Respecte · Qualitat · Autenticitat.
· Treballem per a les nostres creacions.
· Mercats i exposicions de qualitat i proximitat.
· Sinèrgies i col·laboracions.
· Impulsem projectes d’innovació social com El Taller dels Sastres amb l’Ajuntament d’Olot.
· Movilitzem valors i coneixement.
· Converses La iera. Participació en programes d‘emprenedoria social i resiliència territorial.

Com funcionem a La iera?

Som una organització sociocràtica. Ens organitzem en 3 cercles de forma descentralitzada i compartim coneixement a través de la nostra eina de comunicació interna, collectiveone

ESTRUCTURA SOCIOCRÀTICA | PILARS ORGANITZATIUS

Ens organitzem en tres grups que donominem cercles.
Funcionen de manera assembleària, tothom pot participar de les reunions amb veu i vot.

· Cercle d’Administració i Comunicació
· Cercle de Fires i Mercats
· Cercle del Taller dels Sastres
· Cercle Central
Cada cercle escull dues persones que el representen al Cercle Central, que actua de nexe amb els altres cercles.

PILARS ORGANITZATIUS
Ens basem en quatre pilars organitzatius que marquen la nostra manera d’actuar amb conseqüència,
1
CONFIANÇA

Cada cercle pot prendre decisions sense la necessitat de demanar als altres membres o cercles.
De cada cercle sorgeixen representants al Cercle Central.
2
COMUNICACIÓ

El Cercle Central (CC) agrupa tots els representants dels altres cercles i fa de nexe entre ells per tal de generar una comunicació interna àgil i fluida.
3
TRANSPARÈNCIA

La informació és sempre coneguda i compartida amb tothom a través de diferents canals digitals i presencials.
Fem servir eines digitals adients per això (Collective One, WhatsApp, Gmail/Drive/Calendar).
4
PARTICIPACIÓ

Cada cercle es reuneix setmanalment per funcionar de manera dinàmica.
Preguem i promovem la participació de tots. Tot es pot dir i modificar.
Entenem que les diferents situacions personals a vegades no permeten estar sempre actiu i ens recolzem els uns a altres. Tothom escull com i on vol participar des de la honestedat.