La Caseta de Feltre

Artesania amb llana d’ovella enfeltrada

Amb el projecte de La Caseta de Feltre he volgut expressar tres aspectes vitals de la meva vida: la naturalesa, crear amb les mans i la màgia de la vida. M’agrada imaginar i crear. M’agraden les coses senzilles i boniques. M’agrada entrar en un bosc i sentir-me part d’ell.

A través del treball manual i artesanal, transformo, amb una agulla d’enfeltrar, la llana de les ovelles en nous éssers inspirats en la màgia dels boscos i la naturalesa. Aquestes petites figures volen alimentar el cor de les persones amb el del seu gest, la seva forma, el seu color…